सूनौला हजार दिनसम्बंधी जानकारी चाहिएमा : ९८०८७८५९७७ मा सम्पर्क गर्नु होला

महिला तथा बालबालिकाको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन उपयुक्त आहार व्यवहार अपनाउन सुनिश्च्ति गर्न सुनौला १००० दिन सञ्चार अभियान नेपाल सरकार (राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द«/ स्वास्थ्य मन्त्रालय), युरोपियन युनियन र युनिसेफको बिचको साझेदारी हो ।